نقش زیرکونیا در ایمپلنت

نقش زیرکونیا در ایمپلنت

نقش زیرکونیا در ایمپلنت چیست

بررسی سیستماتیک موفقیت بالینی در دندان و ایمپلنت، پروتز ثابت و دندان مصنوعی بر پایه زیرکونیا را می بایست به صورت جدی مورد بررسی قرار داد. چکیده نوشتار را در ابتدا برای شما تشریح خواهیم کرد. هدف، ساخت یک کالای مناسب بر اساس عملکرد بالینی دندان و یا ایمپلنت FDPs بر اساس زیرکونیا و بررسی و بحث در رابطه با هرگونه عوارض است. داده ‌های الکترونیکی، PubMed.gov، کتابخانه Cochrane و  Science Direct در رابطه با پژوهش ‌های اصلی گزارش دهنده اجرای بالینی دندان یا ایمپلنت مصنوعی FDPs بر اساس زیرکونیا تحقیق کردند. تحقیق الکترونیکی به ‌وسیله تحقیقات دستی از فهرست مقالات بازیابی شده کامل مانند پژوهش بر مجلات مجله بین‌ المللی دندان‌ سازی، مجله نوسازی دهان و دندان، مجله بین ‌المللی دهان و ایمپلنت فک فوقانی و تحقیق بالینی بر ایمپلنت دندان تکمیل گردید. این تحقیق متشکل از 4252 موضوع است. شصت و هشت مورد با متن کامل مقالات بازیابی شده، مرتبط است. بیست و هفت مطالعه با در نظر گرفتن ضوابط موردپژوهش قرار گرفت. بیست و سه پژوهش دندان مصنوعی و چهار مورد ایمپلنت FDPs را گزارش کرده است. پنج پژوهش به‌صورت تصادفی بازسازی Y-TZP را با سرامیک فلزی یا دیگر سرامیک‌ها مقایسه خواهد نمود. FDPs حاوی سه تا پنج واحد بود. درحالی‌که بیشتر FDPs ایمپلنت‌ها یک منحنی کامل هستند. بیشتر تحقیقات در سه تا پنج سال گذشته انجام شد. جدول تجزیه ‌و تحلیل حیات نشان ‌دهنده میزان بقاء پنج ساله برای %93.5 دندان‌های مصنوعی و %100 ایمپلنت‌های FDPs است. رایج ‌ترین دلایل مواجه با شکست در دندان مصنوعی FDPs، ترک خوردن مواد روکش، شکستگی چارچوب و پوسیدگی است. میزان عوارض بعد از 5 سال برای FDPs دندان مصنوعی %27.6 و برای ایمپلنت %30.5 بود. مهم‌ترین عوارض را شکستگی مواد روکش برای دندان و نیزFDPS  ایمپلنت مصنوعی تشکیل می‌دهند. از دست دادن احتباس بیشتر در FDPs پرشده با زینک فسفات یا سیمان شیشه آینومر در مقایسه با موارد پرشده با سیمان رزین رخ‌ داده است. نتایج حاکی از آن است که میزان بقای 5 ساله برای FDPs ایمپلنت بر پایه زیرکونیا باوجود وقوع عوارض و پذیرش FDPs دندان مصنوعی بر پایه زیرکونیا در بهترین حالت می ‌باشد. اگرچه این نتایج بر اساس تعداد به نسبه اندک تحقیقات به ‌ویژه در مورد FDPs ایمپلنت مصنوعی است. گروه عمده ‌ای از تحقیقات، آزمایش ‌های بالینی کنترل‌ شده نیستند و محدودیت ‌هایی را به دنبال دارند نتیجه این است که تفسیر نتایج می بایست همراه با احتیاط باشد. تحقیقات طراحی‌ شده مناسب با گروه بزرگی از بیماران و زمان صرف شده طولانی، پیش از پیشنهاد کلی برای استفاده از ترمیم بر پایه زیرکونیا می بایست فراهم شود. ترمیم دائمی دندان ممکن است از مواد بسیار گوناگونی ساخته شود. شواهد گسترده ‌ای از نتایج عالی درازمدت برای تولیدات معمولی متصل به فلز متشکل از ترمیم آلیاژی (PFM) وجود دارد. از آنجا که برخی تحقیقات واکنش ‌های ناسازگار را علیه طلا گزارش کردند توجهات به مواد زیست تجدید پذیر دیگر معطوف شد. تمامی ترمیم‌ های دندانی سرامیکی به لطف زیست سازگاری و زیبایی ‌شناسی، یک جایگزین جامع ترمیم ‌های سرامیکی-فلزی سنتی هستند. استفاده از ترمیم ‌های سرامیکی غیراکسیداتیو نظیر سرامیک‌ های چینی و شیشه ‌ای نیز محدود به ترمیم اولیه از اندازه مشخص به دلیل خطر شکستگی کامل می‌ باشند. ایتریوم مقاوم شده با سرامیک‌های چهارضلعی دی‌اکسید زیرکونیوم (Y-TZP)، بعضا زیرکونیا نامیده خواهد گردید، با توانایی خود برای فاز جابجایی و توقف انتشار ترک، توانایی‌ها راه ‌های درمان جدیدی را برای ما فراهم خواهد نمود. تست‌های آزمایشگاهی از این مواد، ویژگی‌های مکانیکی آن را اثبات خواهد نمود و به ‌این ‌ترتیب برنامه ‌های کاربردی گسترده و افزایش استفاده از این مواد را میسر می ‌سازد. تحقیقات حاکی از موفقیت ‌های بالینی ترمیم بر اساس زیرکونیا به ‌طور عمده بر پروتزهای دندانی ثابت محافظت‌کننده از دندان (FDPs) تمرکز خواهد نمود. وقتی دندان از بین برود یک‌ ترمیم مصنوعی ایمپلنت ممکن است به‌ جای آن مورد استفاده قرار گیرد. تنها تحقیقات اندکی گزارش کرده ‌اند که تمامی ترمیم ‌ها به ‌وسیله ایمپلنت انجام خواهد گردید. همانگونه که ترمیم بر اساس زیرکونیا یک موضوع عالی و علاقه فعلی تعداد زیادی از مقالات منتشر شده است، یک ارزیابی مروری سیستماتیک و نتایج مقایسه‌ ای هدف گذاری شده می باشد. هدف از این بررسی سیستماتیک، ایجاد یک فهرست از مقالات کنونی برای خلاصه کردن اطلاعات اجرای بالینی دندان یا ایمپلنت مصنوعی بر پایه زیرکونیا FDPs و بررسی و بحث در مورد عوارض آن برای امکان فراهم کردن تجهیزات لازم در فرآیند تصمیم‌گیری برای زمان و مکان مناسب استفاده از ترمیم بر پایه زیرکونیا ست.

مواد و روش‌ های نقش زیرکونیا در ایمپلنت

در طول این نوشتار پاسخ خواهند داد کارشناسان سایت کلینیک دندانپزشکی دشتستان دنتال به پرسش هایی خاص. به عنوان مثال موفقیت‌ های بالینی و میزان بقای FDPs دندان یا ایمپلنت مصنوعی با چهارچوب ساخته‌شده از Y-TZP بررسی می گردد. درخواهید یافت در پایان این نوشتار که آیا تفاوتی در موفقیت و میزان بقا بین FDPs دندان و ایمپلنت مصنوعی وجود دارد یا خیر.

تعاریف نقش زیرکونیا در ایمپلنت

معیارهای انتخاب می توان بیان گردد از سوی کارشناسان سایت کلینیک دندانپزشکی دشتستان دنتال. معیار های ورود به پرسش‌های مطرح‌شده، نتایج بالینی ارائه ‌شده در مقاله اصلی بر FDP دندان یا ایمپلنت مصنوعی به همراه زیر واحد های ساخته‌ شده از Y-TZP بود. برای گزارش تحقیقات در گروه بیماران یکسان، تنها آخرین مورد شامل خواهد گردید. معیارهای استثنا برای پرسش های مطرح گردیده شامل گزارش موردی، مقاله‌ های بازبینی، تحقیقات در موجود زنده، بازسازی روکش دندان و FDPs دندان پرشده یا FDPs دندان یا ایمپلنت مصنوعی پر شده را شامل خواهد گردید. استراتژی‌ های تحقیق نوشتار نقش زیرکونیا در ایمپلنت و یا به عنوانی خاص بررسی سیستماتیک موفقیت بالینی در دندان و ایمپلنت، پروتز ثابت و دندان مصنوعی بر پایه زیرکونیا را می بایست بدانید. یک تحقیق بر مقاله‌ کنونی با استفاده از داده ‌های PubMed (کتابخانه درمانی بین ‌المللی آمریکا)، کتابخانه‌ Cochrane (همکاری Cochrane) و Science Direct برای شناسایی تحقیقات بالینی بر FDPs دندان یا ایمپلنت مصنوعی با زیر واحدهای ساخته‌شده از Y-TZP صورت پذیرفته. این تحقیق در سپتامبر 2013 صورت پذیرفت. دو نویسنده به صورت مستقل عنوان را خوانده و تمامی نشریات هماهنگ با اصطلاحات جستجو را خلاصه کردند. زمانی که حداقل یک نویسنده یک نشریه را متناسب با آن در نظر گرفت، در متن کامل خوانده شد. علاوه بر این تحقیقات مقالات با تعداد زیادی از موارد مشابه تکمیل شد که در لیست منابع قرار گرفتند و بازبینی ‌های مشابه به‌ صورت دستی به مقالات مربوطه اضافه شدند. یک پژوهش دستی از مجلات مجله بین ‌المللی دندانسازی، تحقیق بر ایمپلنت ‌های دهانی بالینی، مجله بین‌ المللی ایمپلنت ‌های فک و صورت و دهان و دندان، و البته مجله نوسازی دهان و دندان نیز انجام گرفته.
_ FDPs قدامی به عنوان جایی که پونتیک جایگزین یک دندان نیش یا پیش شده، تعریف خواهد گردید.
_ FDPs پسین به عنوان جایی که پونتیک جایگزین دندان پیش آسیا یا آسیا شده، تعریف خواهد گردید.
_ ایمپلنت مصنوعی یک پروتز دندانی را توصیف خواهد نمود که به صورت کلی برای محافظت به ایمپلنت‌ های دندانی وابسته است.
_ دندان مصنوعی یک پروتز دندانی را توصیف خواهد نمود که به صورت کلی برای محافظت به دندان اصلی وابسته می باشد.
_ عوارض بیولوژیکی شامل پوسیدگی، از دست دادن نرمه دندان و بیماری ‌های پیرادندانی ست.
_ عوارض تکنیکی شامل شکستگی یک ساختار، شکستگی یا خورد شدن روکش سرامیکی، شکاف ناچیز، تغییر رنگ و از دست رفتن احتباس و شکستگی نیم پایه که منجر به حذف آن نشده، خواهد بود.
_ شکست به عنوان ترمیم از بین رفته تعریف خواهد گردید.
_ موفقیت به عنوان FDP بدون تغییر باقیمانده و بدون نیاز به هرگونه نوسازی در طی دوره بازبینی تعریف خواهد گردید.
_ بقا به عنوان باقی ماندن FDPs در جای خود در معاینه آزمایشی با یک یا چند کاهش جزئی تعریف خواهد گردید.

نتایج استفاده از زیرکونیا در ایمپلنت

نتایج جستجو از سه پایگاه داده‌ای در دیاگرام زیر ارائه گردیده است. مجموع 4235 مورد منتشرشده در جستجوی داده ‌ای به دست آمد. 342 موضوع از آن ‌ها مرتبط در نظر گرفته شدند و چکیده ‌هایی به دست آمد. بر اساس خواندن چکیده‌ ها، 68 مقاله مرتبط شناسایی شدند. پس از به‌ کارگیری معیارهای دستکاری و استخراج مطالب، تعداد مقالات به 27 کاهش یافت .با جمع ‌بندی شش مقاله کاملا مرتبط برای ارزیابی به دست آمد. اگرچه تمامی این موارد در نظر گرفته نشدند. در طی تحقیقات دستی از مجلات دندانی هیچ مقاله اضافی به دست نیامد. درمجموع 27 پژوهش مشمول بازبینی پیش رو شدند. بیشتر آن‌ ها تحقیقات معطوف به آینده هستند که در مجموعه‌ دانشگاهی انجام شدند. به ‌صورت تصادفی 5 پژوهش بر اساس بازسازی با سرامیک فلزی بدون هیچ آلیاژ ترکیبی یا دیگر بازسازی ‌های سرامیکی در رابطه با Y-TZP مقایسه شدند. 23 مورد در رابطه با دندان مصنوعی و 4 مورد FDPs ایمپلنت مصنوعی را گزارش کردند. اکثریت ترمیم‌ ها خلفی بودند. بیشتر FDPs دندان مصنوعی شامل 5-3 واحد بودند درحالی‌که بیشتر FDP ایمپلنت مصنوعی با قوس کامل بود. این پیگیری در محدوده سنی 11-2 می باشد ولیکن بیشتر مطالعات در محدوده سنی 5-3 سال گزارش‌شده است. بیشتر تحقیقات یک تعداد محدود از FDPs را ارزیابی کردند؛ 10 گزارش از 20 FDPs  یا کمتر، 12 گزارش از 50-20 FDPs  و 5 گزارش از بیش از 50 FDPs خواهد بود.

بررسی نقش زیرکونیا در ایمپلنت

جستجوی مقالات برای بررسی حاضر به صورت سیستماتیک تحت دستورالعمل‌های پیشنهادی در مورد تعریف سؤال تحقیق، طرح جستجو، بازیابی نشریات و استخراج اطلاعات انجام شد. با این ‌حال معیارهای ورود و خروج نه به‌ سختی پیشنهاد استفاده برای برخی نویسندگان بلکه به عنوان الزام بسیار خاص برای عناصرPICO (جمعیت، مداخله، کنترل و نتیجه) و یا سیستم ‌هایی برای ارزیابی شواهد و مدارک خواهد بود. هیچ محدودیتی حداقل تعداد بیماران مشمول، حضور گروه کنترل، انتخاب تصادفی یا حداقل دنبال کنندگان را تحت شعاع قرار نمی‌ دهد. این موضوع به عنوان مطالعه در مورد FDP های Y-TZP انجام شد و همچنان به صورت عمده در رابطه با بیماران ثبت‌ شده بدون هیچ قدرت تجزیه ‌و تحلیل پیش از شروع پژوهش، هیچ گروه تصادفی یا کنترل‌ شده و با پیگیری کوتاه‌ مدت تا متوسط ارزیابی خواهد گردید. تا زمانی که تحقیقاتی با طراحی خوب در گروه بزرگی از بیماران و پیگیری طولانی ‌مدت در دسترس هستند، تجزیه ‌و تحلیل داده های موجود، محرک و ارزشمند است همانگونه که ‌ترمیم‌ هایی بر پایه زیرکونیا به صورت گسترده ‌ای استفاده خواهد گردید و موضوع مورد توجه گروه بزرگی از علاقمندان است. اگرچه نتیجه ‌گیری انجام‌ شده محدود به مدت کوتاهی از بروز نشانه ‌ها ست. تنها 4 مورد از پژوهش‌ها بیش از 5 سال دنبال شد. آنالیز جدول زندگی از میزان بقای تجمعی بر اساس مطالعات ناهمگن، تنها تخمینی از بقا ارائه خواهد داد. این تحلیل‌ها حداکثر محدود به 5 سال بود. همان‌طور که اکثریت در پیگیری ‌های 5-3 ساله گزارش شد و عوارض و شکست‌ ها غالبا در طول چند سال اول ظاهر خواهد گردید. میزان بقای 5 ساله FDPs ایمپلنت مصنوعی در %100موارد بی‌نظیر بود. ولی این آنالیز تنها بر اساس 4 پژوهش است و تفسیر نتایج می بایست محتاطانه باشد. تحقیقات اخیر بر FDPs ایمپلنت مصنوعی با سرامیک فلزی میزان بقای کمتری در حدود%96 را نشان داد. این تحقیقات بر اساس گروه‌ هایی از تعداد زیاد بیماران و با حداکثر سن 10 سال و کمتر انجام شد. هیچ عوارض بیولوژیکی گزارش نشد ولی %30.5 عوارض تکنیکی وجود دارد که تنها کمی بالاتر از عوارض FDPs دندان مصنوعی است. در بازبینی‌های دیگر یک تفاوت قابل ‌ملاحظه بین ایمپلنت و دندان مصنوعی با جمع‌ بندی اینکه پروتز ایمپلنت مصنوعی مستعد عوارض تکنیکی بیشتری است، وجود دارد. خطر افزایش ‌یافته عوارض برای FDPs ایمپلنت مصنوعی با این واقعیت که ایمپلنت ‌های استخوانی با تماس مستقیم بین استخوان ‌ها مشخص خواهد گردید و ایمپلنت کاشته شده و کمبود جذب شوک، پاسخ‌ های حساس و تحرک وجود دارد. نتیجه این است که ترمیم ایمپلنت مصنوعی ممکن است در معرض بارهای شدید قرار گیرند که درنتیجه خطر عوارض بیشتری دارند. یک‌میزان بقای 5 ساله برای FDPs دندان مصنوعی بر پایه زیرکونیا در مقایسه با موارد گزارش‌ شده برای FDPs سرامیک فلزی دندان مصنوعی کشف شد. رایج ‌ترین علت عوارض برای FDPs دندان مصنوعی، شکستگی مواد پرشده است. این مطلب از ابتدای ارزیابی ترمیم‌ های زیرکونیا موجب نگرانی شده است. این مطلب از ابتدای ارزیابی ترمیم های زیرکونیا موجب نگرانی شده است. برای جلوگیری از تحت تأثیر قرار گرفتن ساختار زیرکونیا در دمای نامطلوب بالا در طی روکش ‌کاری، ایجاد فاز نامطلوب تبدیل، اغلب در درجه حرارت کم پر کردن مواد شروع خواهد گردید. کاهش درجه حرارت پر کردن همچنین بر خواص مکانیکی که منجر به افزایش خطر شکستگی روکش خواهد گردید، تأثیرگذار است. موارد منتشرشده‌ اخیر بر پایه زیرکونیا به ‌صورت تصادفی با FDP سرامیک فلزی مقایسه شده و تفاوت قابل ‌ملاحظه ‌ای بین دو ماده مشاهده نشد و یک پژوهش تصادفی FDPs ایمپلنت مصنوعی به ترتیب بر پایه زیر کونیا و سرامیک فلزی در هیچ حالتی هیچ شکستگی در مواد پرشده را شناسایی نکرد. یک توصیف ممکن برای نتایج بهبودیافته در انتشارات بعدی خواهد توانست نشان ‌دهنده این واقعیت باشد که دانش از چگونگی طراحی، ساخت و تولید زیرکونیا مبتنی بر ترمیم ها افزایش ‌یافته است. به ‌تازگی توجه زیادی بر طراحی زیر ساختار و ضخامت مواد پرکننده شده است. مواد پرکننده شکننده هستند و استحکام کششی به نسبه کمی دارند. یک طراحی آناتومی زیرساخت در حمایت از روکش و ایجاد شرایطی برای فشرده کردن مواد پرکننده ارائه خواهد شد. همچنین یک طراحی آناتومیکی ضخامت مواد پرکننده را کنترل خواهد نمود. لایه‌های ضخیم پرسلین پرشده بر روی ساختار هایی با پراکنش دمای کم، نظیر زیرکونیا ممکن است تنش کششی باقیمانده بالایی تولید کند که خواهد توانست بر شکستگی مواد پرکننده تأثیرگذار باشد. تنش ‌های غیر قابل ‌کنترل حتی اگر فرآیند گرمادهی و سپس خنک‌ سازی به‌ خوبی اجرا نشود ممکن است افزایش یابند. بسیاری از تولیدکنندگان فرآیند خنک‌ سازی را با این یافته‌ ها سازگار کردند. باوجود شکستگی‌ های مواد پرکننده، میزان بقا برای ترمیم هایی بر پایه زیرکونیا همچنان بالا ست و اهمیت آن‌ ها نمی بایست بیش‌ از حد مورد توجه قرار گیرد. تعداد کمی از شکستگی مواد پرشده منجر به نیاز برای حذف ‌ترمیم خواهد گردید. این اکثریت بر عملکرد یا زیبایی تأثیرگذار نیست. آن ‌ها قادر خواهند بود به ‌وسیله  پرداخت پاک‌سازی شوند یا با مواد پرکننده کامپوزیتی یا پرسلین در محل باقی بمانند. بااین‌حال پیش‌بینی تعمیرات چندان شناخته‌شده نبوده و بدون پیگیری باقی ماند. هیچ شکستگی ساختاری برای FDP ایمپلنت مصنوعی گزارش نشده است ولی در رابطه با FDP دندان مصنوعی، 8 پژوهش درمجموع 15 شکستگی ساختاری را گزارش کردند. آیا این موضوع می بایست علتی برای نگرانی باشد؟ سرامیک‌ها شکننده‌اند و ترمیم ها می بایست با یک روش ایمنی طراحی شود. در زمان تحلیل دلایل شکست اشاره‌شده در گزترش های منفرد، ما دریافتیم که بیش از نیمی از شکستگی ‌های ساختاری در مواردی رخ خواهد داد که دستورالعمل ‌های تولید در رابطه با ابعاد بوده و مدیریت مواد مشاهده نشده. با نادیده گرفتن توصیه ‌های سازنده در رابطه با حداقل الزامات برای مقابله با ابعاد دیواره‌ ها و اتصالات، بدیهی ست که می بایست از یک خطر اجتناب شود. اگر این موارد در تجزیه‌وتحلیل حذف شود، خطر شکستگی چارچوب کمتر از %1 است. بخشی از شکستگی مواد پرکننده، تنها عوارض گزارش‌شده در گروه FDPs ایمپلنت مصنوعی، از دست رفتن احتباس است که در یک مورد مشاهده شد. در میان FDP ایمپلنت‌های مصنوعی، از دست رفتن احتباس، دلیل %9 شکست‌ها و %8 عوارض است. سیمان‌ های روی فسفات و آینومر- شیشه در موارد از دست رفتن احتباس از بقیه شایع ‌تر هستند. نشانه های سیمان سازی می بایست ازلحاظ واکنش رزین سیمان با فسفات که خواهد توانست پس از تهویه مناسب سرامیک، تشکیل یک پیوند شیمیایی به زیرکونیا دهد به ‌شدت موردتوجه قرار گیرد. چندین مورد از دست رفتن احتباس در سیمان مبتنی بر رزین گزارش ‌شده است. در میان عوارض بیولوژیکی که در FDPs دندان مصنوعی اشاره شد، پوسیدگی و مشکلات ریشه‌ای دارای بیشترین تکرار هستند. پوسیدگی‌ها از دیرباز یکی از فاکتور های مهم در ایجاد شکست FDP در نظر گرفته خواهند شد. درحالی‌که ترمیم های بر پایه زیرکونیا در مقایسه با ترمیم سرامیک فلزی که ارزیابی آن سخت‌تر از پوسیدگی است، بیشتر مستعد پوسیدگی هستند چراکه پوسیدگی یک بیماری با پیش ‌زمینه چند علتی پیچیده است که نوع مواد ترمیم حائز اهمیت ‌تر از عامل پوسیدگی است. عاملی که برای نفوذ در نظر گرفته‌شده است، نوع پردازش مورداستفاده برای FDP خواهد بود. بیشتر ترمیم های Y-TZP از بلوک‌ های پیش انجماد تولید خواهند شد. پخت نهایی شامل یک انقباض است که می بایست جبران شود و برخی از نگرانی‌ها در مورد خطر نشت نهایی ماکرویو وجود دارد. در زمان مقایسه قالب فلزی در مقابل CAD/CAM تولیدشده از Y-TZP، نتایج تحقیقات متفاوت خوب یا گاها در رابطه با دقت فوق‌العاده برای Y-TZP متضاد است. پیامدهای بالینی هنوز برای شناسایی وجود دارد. یک مطالعه شامل %75 پوسیدگی منجر به شکست شده و %92 پوسیدگی‌ها منجر به عوارض خواهد گردید. یک رخداد غیرمعمول از شکاف‌های حاشیه‌ای وجود داشت که به عنوان یک فناوری پردازش نمونه اولیه در مطالعه‌ای که از 10 سال قبل آغاز شده، مورد استفاده قرار گرفت. اگر این پژوهش از آنالیز های کنونی خارج شود وقوع پوسیدگی بسیار رایج خواهد بود. با این‌ حال عامل زمان نیز می بایست در پیشرفت پوسیدگی ذکر شود، همانگونه‌ که مطالعات در بررسی حاضر شامل زمان محدود کننده بود، تحقیقات آینده رخداد های پوسیدگی متفاوتی را نشان خواهد داد. در تحقیق کنونی، هیچ عوارض پیش دندانی برای گروه دندان مشاهده نشد. این در تضاد با موارد منتشر شده برای FDP ایمپلنت مصنوعی سرامیک فلزی و نیز تحقیقات مدعی شده برای خطر بالای اقدامات پیش از لمینت است. مواد سرامیکی تا تجمع جرم دندان و جرم دندانی با توانایی کمتر در مقایسه با سایر مواد ترمیم‌ کننده کشف شدند. این اهمیت بالینی مشخص نیست اگرچه از مقایسه مواد فلزی و سرامیکی تفاوت ‌های قابل ‌توجهی مشاهده نشد. توضیحات دیگر برای کمبود عوارض بیولوژیکی حال حاضر، این واقعیت که بسیاری از جنبه ‌های بیماری‌ های پیش دندانی در طول زمان توسعه می ‌یابد را ممکن می ‌سازد و ممکن است در گزارش‌های کوتاه‌ مدت که اساس بررسی نونی را تشکیل می ‌دهند قابل ‌توجه باشد. این عامل می بایست در تحقیقات آینده مورد بررسی قرار گیرد.

سخن پایانی

کارشناسان سایت کلینیک دندانپزشکی دشتستان دنتال برای اضافه کردن اطلاعات بیشتر در ارتباط بودند. داده های کافی برای محاسبه میزان بقای تجمعی و میزان عوارض برای تمامی مطالعات مشمول، موجود بود. نتیجه این است که تحلیل و بررسی بر اساس 887 FDPs  دندان مصنوعی و 72 ایمپلنت مصنوعی بود. بقای تجمعی 5 ساله FDPs ایمپلنت مصنوعی بر پایه زیرکونیا در دندان مصنوعی %93.3 بود. رایج ‌ترین دلایل عدم موفقیت، شکستگی مواد، شکستگی چارچوب و پوسیدگی بود. میزان تجمع عوارض 5 ساله FDPs ایمپلنت مصنوعی مبتنی بر زیرکونیا %30.5 بود. فقط عوارض فنی، عمدتا شکستگی مواد روکش در این گروه گزارش شد. میزان عوارض تجمعی FDPs دندان مصنوعی با زیرکونیا %27.6 بود. عوارض فنی این گروه نیز عموما شامل شکستگی مواد روکش و از دست رفتن احتباس است. از دست دادن احتباس اغلب در ترمیم های سیمان شده با روی فسفات یا سیمان آینومر-شیشه در مقایسه با سیمان رزین رخ خواهد داد. اکثریت عوارض در دو سال اول رخ‌ داده است. بیشتر تحقیقات در دسترس از FDPs بر پایه زیرکونیا در حال حاضر تعداد محدودی از FDP با پیگیری کوتاه ‌مدت را ارزیابی کرد. قسمت اعظم تحقیقات با روش ‌های بالینی کنترل نشدند. تفسیر یافته ‌ها در این بررسی می بایست با احتیاط انجام شود. در میان محدودیت ‌های مطالعات تشکیل ‌شده بر مبنای بررسی حاضر، نتیجه ‌گیری زیر که می بایست مقدماتی در نظر گرفته شود را نشان خواهد داد. البته یک تحقیق مناسب با گروه بزرگی از بیماران و پیگیری طولانی‌مدت، پیش از تفسیر کلی برای استفاده از ترمیم بر پایه زیرکونیا می بایست فراهم شود. به هر صورت ممکن، نتایج نقش زیرکونیا در ایمپلنت را عنوان خواهند کرد تیم تخصصی کلینیک دندانپزشکی دشتستان دنتال.
_ میزان بقای 5 سال FDP ایمپلنت مصنوعی بر پایه زیرکونیا بینظیر است.
_ میزان بقای 5 سال FDP دندان مصنوعی قابل ‌قبول بوده و قابل‌ مقایسه با FDP سیمان فلزی می باشد.
_ عوامل تکنیکی دلایل رایج شکست و عوارض FDPs ایمپلنت و دندان مصنوعی بر پایه زیرکونیا خواهد بود.
_ نشانه های برای سیمان سازی می بایست به شدت تحت نظر گرفته شود به این سبب که از دست رفتن احتباس در FDP انجام ‌شده با سیمان روی فسفات بسیار رایج ‌تر از سیمان رزین خواهد بود.

ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)
  • - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
  • - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
  • - لطفا فارسی بنویسید.
  • - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
  • - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد