نقش اصطکاک در ارتودنسی

نقش اصطکاک در ارتودنسی

نقش اصطکاک در ارتودنسی چیست

در خدمت شما هستیم تا بیان کنیم همه چیز را در مورد نقش اصطکاک در ارتودنسی. کارشناسان سایت کلینیک دندانپزشکی دشتستان دنتال بر آنند تا در این رابطه با شما عزیزان سخن بگویند. مکانیک کشویی به طور گسترده ای در درمان ارتودنسی استفاده می گردد. یکی از معایب این مکانیک اصطکاک تولید شده در رابط براکت / archwire می باشد که ممکن است مقدار مورد نظر را کاهش دهد. حرکت ارتودنسی به دست آمده با توجه به کاربرد و پذیرش عالی این نوع مکانیک، نقش اصطکاک در ارتودنسی برای پزشکان و دانشمندان مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، در این نوشتار به بحث در مورد چگونگی اصطکاک جنبش دندان ارتودنسی با رویکرد به آن اشاره کرد، پیامدهای بالینی و همچنین تکامل مواد دندانی و خواص آن در مورد مقاومت در برابر لغزش اشاره خواهد شد. اصطکاک در هنگام کشیدن ارتودنسی مکانیک نشان دهنده یک چالش بالینی برای تدوندگران، چون سطح بالایی از اصطکاک ممکن است دوباره تأثیر مکانیک را کاهش دهید و موجب راندمان جنبش دندان و پیچیدگی بیشتر و کنترل لنگرگاه شود. یکی از تمرکز اصلی جستجو برای شرایط ایده آل برای دندان ارتودنسی حرکت (OTM) کاهش اصطکاک در اینترفیس براکت-سیم-لیگاتور در مراحل خاصی از درمان. بنابراین، پایین تر ولیکن کماکان نیز کافی خواهد بود. ارتقاء نیروهای OTM را می توان مورد استفاده قرار داد. ارتودنسی، به عنوان بخشی از علوم مدرن نیزمیباشد. تحت تأثیر تکنولوژی سریع و ثابت توسعه کل در جامعه امروز، بیشتر دیده می گردد به خصوص در رابطه با مواد دندانی. یک محقق مهم در این موضوع دانش در مورد بیومکانیک و مواد ارتودنسی مکمل یکدیگر هستند. بنابراین درک  مفاهیم در مورد مفاهیم بیومکانیک برای توسعه نوآورانه بسیار مهم است. مواد ارتودنسی و چنین نوآوری ها ممکن است دوباره در اصول جدید بیومکانیک تحریک می گردد. در این زمینه، یکی از اهداف اصلی شرکت های تولید کننده ارتودنسی این است جستجو برای محصولات جدید که کمتر تولید می کنند اصطکاک در مکانیک کشویی. در طول آخرین دو دهه تلاش های بزرگی صورت گرفته است به همین ترتیب براکت های کم اصطکاک، سیم ها و لیگاتورها به منظور دقیق تعیین واقعی هزینه استفاده از این محصولات، ارتودنتیست باید از نظر اصطکاک مک مکانیک کشویی بنابراین، اهداف این مقاله به شرح زیر خواهد بود. معاینه بالینی را مورد بحث قرار دهید اصطکاک در OTM؛ بحث در مورد متغیرها و چگونه برخی از مواد ارتودنسی ممکن است تحت تأثیر اصطکاک قرار بگیرند در طول مکانیک کشویی و در نهایت در نظر بگیرید کاربرد واقعی بالینی جدید اصطکاک کم براکت، سیم و لیگاتور می باشد.

اصطکاک مکانیکی و کشویی

نوبت به آن رسیده تا کارشناسان سایت کلینیک دندانپزشکی دشتستان دنتال عنوان کنند اصطکاک مکانیکی و کشویی در ارتودنسی چیست. جنبش دندان ارتودنسی در فواصل زمانی مطمئن باشید ممکن است با دو نوع مختلف انجام شود. مکانیک اول، "آرنج Segmented Me- chanics "(SAM) که شامل حلقه های خمشی می باشد روی فولاد ضد زنگ (SS) یا مولیبدن تیتانیوم(TMA) سیم. هنگامی که SAM اجرا می گردد، دندان یا گروه دندان ها به دلیل نیروی لحظه ای حرکت خواهد کرد نسبت تولید شده در طول فعال شدن حلقه ها است. SAM نیز نامیده می گردد "مکانیک اصطکاک" سبب می گردد براکت و لوله در امتداد Archwire5. مکانیک بسته شدن فضای دیگر استفاده شده استدر ارتودنسی مکانیک کشویی (SM) است، که شامل کشویی واقعی براکت و لوله در امتداد سیم لست. اگرچه SAM کنترل عالی ای را فراهم خواهد کرد تنش دندان در طول بستن فضا، این نیست به عنوان محبوب به عنوان SM. ممکن است SAM ناسازگار اینها نیاز به یک بیومکانیک تصفیه شده برای اینکه به درستی چشمه ها را فعال کنید و آرشیو حلقه بسته، و همچنین افزایش یافته است. این احتمال وجود دارد که ناراحتی بیمار ایجاد شود. حلقه ها به اندازه کافی تنظیم نمی شوند. در مقابل، مزایای SM احتمال ساده تر هستند archwires استفاده می گردد، صندلی کوتاه تر و شانس کمتر به موجب ناراحتی بیمار می گردد. با این حال، SM همچنین مضرات عینک مانند شانس بیشتری برای تولید نوسان دندانی و اصطکاک تولید می گردد. اصطکاک نیرویی است که در برابر مقاومت مقاومت خواهد کرد حرکت یک سطح در رابطه با دیگری و آن را در جهت مخالف جنبشی سست . هنگامی که دو سطح یک را اسلاید کنید از سوی دیگر، دو مولفه نیروی ایجاد می شوند: نیروی اصطکاک (FF)، مماسی برای تماس با سطح (CS) و نیروی عادی (N) عمود بر به FF و به CS8  (). FF به طور مستقیم طرفدار به N وابسته و وابسته به COef- اصطکاک مقدار هر دو سطح تماس. این ضریب ثابت است که به طور نزدیکی با ماهیت سطحی ویژگی های هر ماده درگیر می باشد. دو نوع FF وجود دارد: اصطکاک استاتیک (SF) و اصطکاک جنبشی (KF) 9 . SF کوچکترین نیرو است نیاز به ایجاد یک حرکت بین دو جامد بدن که در رابطه با یکدیگر ایستاده بودند. اصطکاک سینتیکی نیرویی است که در برابر مقاومت مقاومت خواهد کرد حرکت کششی یک جسم جامد علیه دیگری با سرعت ثابت SF همیشه بزرگتر از KF است از آنجایی که سخت تر از تغییر در بدن از ناحیه آن است، وضعیت به جای حفظ آن حرکت خواهد کرد. دندانپزشک می کوشد یک دندان را در امتداد archwire اسلاید کند دندان به حرکت متناوب منتهی می گردد اوج و راست کردن، در نتیجه حرکت در دنباله تعداد زیادی از حرکات کوچک و پی در پی است. استفاده از نیروی عقبگرد در طول بسته شدن فضایی با SM موجب می گردد لحظه ای در تاج دندان که موجب می گردد تاج زدن اولیه و بعد ریشه راست این لحظه، تعیین کننده است معدن با توجه به نقطه نیروی اعمال cation در ارتباط با مرکز مقاومت دندان یا گروه دندان ها. تعدادی از پیروان برگه های تاج و قاعده ریشه در همان فضای فضایی به سمت جهت نیروی اعمال شده هنگامی که دندان شیب دارد، سیم odontic در برابر لبه براکت متصل می گردد شکاف ("اثر اتصال")، افزایش اصطکاک و خز - محدود کردن OTM وجود دارد. نیروهای اصطکاک بزرگ به این معنی است که افزایش تعداد نوک و صعود باید انجام شود بنابراین اصطکاک باید باشد برای رسیدن به یک کشویی کارآمد، به حداقل برسد  حرکت دندان در امتداد سیم قوس است. وقتی سیگنال ارتودنسی از طریق اسلات براکت و لوله ها، برخی از مقاومت به کشویی همیشه در براکت / سیم در داخل محل قرار می گیرد terface این پدیده در طول لورو مشاهده می گردد بسته شدن فضا و حتی در دوران بیان گشتاور در پایان درمان. 10 درصد نیروی ارتودنسی اعمال شده به دندان ها به عنوان اصطکاک استاتیک گم شده اند و بقیه ترانس به دندان و پریودنتیم آن، OTM واقعی لست. Kojima و Fukui11 ارزیابی شد تأثیر اصطکاک بر روی OTM با استفاده از محدودیت روش عنصر و گزارش شده است که تقریبا 60٪ نیروی ارتودنسی برای دندان اعمال می گردد از دست داده به عنوان SF بنابراین پاسخ بافت زیستی به محرک مکانیکی تنها زمانی اتفاق می افتد که نیروی کافی برای غلبه بر SF است. از این رو، سطوح بالاتر اصطکاک در طی مکانیک کشویی نیاز به استفاده از ارتودنسی بالاتر ارتقاء و ممکن است مقدار OTM ob- و همچنین کنترل پیچ و تاب و پیچیده را تضمین خواهد کرد. با وجود اثرات نامطلوب که اصطکاک ممکن است در برخی مراحل درمان ارتودنسی ایجاد شود شرایط دیگر بالینی وجود دارد که در آن حضور اصطکاک مانند زمانی مفید است ارتودنتیست می خواهد از یک گروه دندان به عنوان یک استفاده کند واحد لنگرگاه بزرگتر و یا در هنگام لرزش در انتهای مرحله ایشینگ درمان.1،2،8 بنابراین، دانستن اینکه چگونه اصطکاک ممکن است روی بالینی تأثیر بگذارد توسعه درمان ارتودنسی، که موجب افزایش اصطکاک می شوند برای کنترل ارتودنسی بسیار مهم است چه کسی مایل است مهارت بالینی خود را بهبود بخشد و به طور مداوم خدمات بهتر را برای بیماران فراهم خواهد کرد. همراهی کنید تیم تخصصی کلینیک دندانپزشکی دشتستان دنتال را تا ادامه دهیم نوشتار پیش رو.

متغیرهایی که ممکن است در اصطکاک OTM تأثیر بگذارند

متغیرهای موثر بر نقش اصطکاک درمان ارتودنسی می تواند به دو صورت تقسیم شود گروه های بزرگ: بیولوژیکی و مکانیکی. ma- به نظر می رسد فاکتور بیولوژیکی JO بر روی SF اثر می گذارد وجود بزاق، که به عنوان یک روان کننده عمل خواهد کرد و نقش مهمی در کاهش اصطکاک دارد این اطلاعات در هنگام درمان مهم است بیمارانی که دچار زئوسومیا یا کسانی هستند که داروهایی را که تولید را کاهش می دهند، مصرف می کنند از بزاق تأثیر بزاق در اصطکاک کاهش می یابد ممکن است در زمان ارتودنسی نیز مناسب باشد استفاده بالینی از آزمایشات in vitro را در نظر بگیرید مطالعات تجربی برخی از این آزمایشات انجام نمی دهند شبیه سازی حضور بزاق و نه نقطه این محدودیت روش شناسی را بیرون بیاورید. انباشت آوار در سطح سیم های ارتودنسی نیز به نظر می رسد قابل توجه است متغیر که ممکن است اصطکاک را در سراسر درمان ارتودنسی. ذخایر قابل توجهی از زیست- فیلم بر روی ورق ارتودنسی af- تنها 8 هفته استفاده درون وریدی است. تعداد از بزرگسالان مبتلا به مراقبت های ارتودنسی شده اند افزایش در دهه های گذشته و این بیماران گرایش های بالاتری برای شکل گیری حسابداری وجود دارد. بنابراین، ارتودنسی که دائما رفتار خواهد کرد افراد بالغ باید توجه داشته باشند که از ضایعات موجود در بایگانی ها استفاده می گردد به مدت چندین ماه. فولاد ضد زنگ archwire تمیز کردن پس از استفاده بالینی با سونوگرافی برای 15 سال ثانیه و یا با اسفنج پشم براق برای یک دقیقه روش های کارآمد برای کاهش فتوسنتز استاتیک استفاده از archwires مورد استفاده قرار میگیرند. سومین متغیر بیولوژیکی که ممکن است کلینیک باشد زیست تخریب زیستی مرتبط است که ارتفاعات- مواد  در طول ارتودنس رنج می برند - درمان تیک ارزیابی اخیر برخی از موارد مهم خصوصیات براکت ها و لیگاتورهای الاستیک پس از استفاده از آنها برخی از نور را به برخی از سوالات مربوط به تجزیه زیستی اورژانس مواد  بررسی فلز براکت پس از درمان ارتودنسی نشان داد ال- محدوده هایی مانند خوردگی، خستگی ساختاری و تغییر شکل پلاستیک. سطوح مختلف بیوفیلم بود ثبت شده در سطح این محصولات و ماشین- بی، اکسیژن، کلسیم و فسفر یافت شد به صورت سطحی مارک تجاری قابل فروش دو تولید کننده مختلف تا 20٪ اصطکاک بیشتر از آنها خارج از جعبه -  متفاوت از براکت، سطح مشابه اصطکاک هر دو نام تجاری را نشان داد جدید یا بعد از زمان های مختلف استفاده داخل وریدی میباشد. قرار دادن یک شکاف فلزی در سرامیک ets نشان دهنده موفقیت نسبتا خوبی برای کاهش است سطوح SF در این نوع ارتودنسی زیبایی - براکت تیک این اصلاح ساختاری با هدف زیبایی یک برس سرامیکی را به آن ترکیب کنید عملکرد بالینی براکت های فلزی. سرامیک براکت با اسلات فلزی سطوح پایین تر را نشان می دهد از SF از براکت های سرامیکی خالص. با این حال، آنها سطوح SF باقی مانده بالاتر از آنهایی که ثبت شده اند با براکت های فلزی. این تفاوت ممکن است ناشی شود به سایز مختلف سرامیک و فلز ficients، و یا به وجود شکاف بین بدن براکت سرامیک و اسلات فلزی چه می تواند مسئول انطباق نادرست باشد بین این دو جزء اصلی، از عملکرد بالینی خود ناراضی است. اندازه براکت، عمق اسلات و عرض نیز تأثیر می گذارد مقدار اصطکاک ثبت شده در زمان لغزشی مهندسی مکانیک براکت های گسترده تر، نیروهای بین المللی نسبت به براکت با کاهش عرض به دلیل به سطح بیشتر تماس سطح بین براکت و سیم علاوه بر این، همچنین سیم در ارتباط با اسلات براکت است مربوط به افزایش مقاومت به کشویی می باشد. نوع سیم ارتودنسی مورد استفاده نیز در داخل مقدار اصطکاک را در طول متفاوت متفاوت خواهد کرد مراحل درمان و سیم آلیاژ، قطر و همچنین زبری سطح باید مورد توجه قرار گیرد Cacciafesta et al22 مقدار اصطکاک مربوط به اغلب آلیاژهای مورد استفاده در قوس ارتودنسی ساخت سیم: فولاد ضد زنگ (SS)، نیکل تیتانیوم تانیم (NiTi) و TMA. 0.016 در 0.017 x 0.025 در و 0.019 x 0.025 در سیم مورد آزمایش قرار گرفت و دوباره Sults نشان داد که SF هنگامی که سیم های ضخیم تر می گردد افزایش می یابد از همان آلیاژ مورد آزمایش قرار گرفتند. سیم های TMA در حال حاضر مقاومت اصطکاک بالاتر نسبت به SS و NiTi سیم از همان قطراست. بر اساس امان و همکاران، تأثیر اندازه سیم بر اصطکاک افزایش می یابد چون سیم های ضخیم تر شکاف براکت را انجام می دهند و مقدار نیروی مورد نیاز برای ارتودنسی جنبش دندان نیز افزایش می یابد. سوندرز و Kusy18 همچنین مقدار اصطکاک بالاتر را با سیم TMA، به دنبال آن قوس NiTi. آنها پیشنهاد کردند که افزایش زبری سطح TMA و کشش بیشتر آلیاژهای تیتانیوم به عنوان دلایل این یافته ها ست. یکی دیگر از متغیرهای مکانیکی که نقش پررنگ در تشکیل اصطکاک در براکت / رابط سیم، دائما در کلیه روزانه ارتودنسی کلاسیک روش متصل کردن سیم است به براکت لیگاتورهای فولادی یا الاستیک ممکن است احترام متقابل به افزایش اصطکاک بستگی دارد در مورد چگونگی استفاده از آنها استفاده می گردد مقاومت به کشیدن با توجه به شدت بستن آنها می توانند مقادیر بیشتری تولید کنند SF نسبت به لیگاتور های الاستیک اگر آنها به شدت مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، اگر آنها به آرامی وارد، شکاف کوچک است بین سیم و اسلات براکت باقی می ماند مقادیر SF کوچکتر و ممکن است ثبت شوند. این مقدار SF نیز ممکن است بسته به نوع متفاوت باشد از لیگاتور الاستیک استفاده می گردد به ligate archwire به براکت Hain et al24 گزارش داد که لیگاتورهای الاستیک با کاهش زبری سطح پایین تر تولید می گردد مقدار اصطکاک است. لیگاتورهای الاستیک به عنوان شماره 8 تولید شده است سطوح SF افزایش یافته با تمام لیگاتورهای آزمایش شده. تعداد زیاد متغیرهایی که ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرند اصطکاک محکم، تعیین کننده ی آن است متغیرهای دقیق که در همه شیوه های بالینی مختلف عمل می کنند به ویژه هنگامی که تمام انواع ممنوعه et / archwire / ترکیب لیگاتور ارده جستجو برای مواد جدید که کاهش می یابد مقدار اصطکاک همچنان ادامه دارد و در سال های اخیر افزایش یافته است. دکتر الهام محسنی به عنوان مدیریت کلینیک دندانپزشکی دشتستان دنتال بر آن است تا دقیق ترین اطلاعات را در اختیار تان قرار دهد.

موادی که به تازگی برای کاهش اصطکاک ارتودنسی معرفی شده اند

مواد استاندارد طلایی برای انجام اسلاید- مکانیک ترکیبی از فولاد ضد زنگ است براکت و سیم 1. 4. فناوری اصلی تلاش هایی که برای ایجاد کم اصطکاک انجام شده است مواد ارتودنسی می تواند به طراحی تقسیم شود نوآوری ها و درمان های سطحی. بین تلاش های مختلف برای تغییر طرح براکت به کاهش اصطکاک، استفاده از براکت self-ligating (SLB) مورد آزمایش قرار گرفته است. در دهه گذشته، SLB تبلیغ شده است به عنوان نوآوری جدید جدید در ارتودنسی متمرکز شده است. با این حال، مانند برخی دیگر "نوآوری ها"، ایده از داشتن یک لایۀ خودربداری در واقع نیست این جدید است اولین گزارش یک SLB، فروش قفل لوازم خانگی در سال 1935.1-4 دیگر براکت با مفاهیم مشابه در کت و تعدادی از این SLB ها به طور مداوم بوده است از اوایل دهه 80 میلادی در دسترس است. SLB یک کلیپ خواهد کرد به سطح مچ دست خود قفل شده است سیم در داخل اسلات و براکت را در یک دستگاه لوله مانند، بنابراین نیاز به حذف لجستیک الاستیک یا فولاد 2.3. SLB کلیپ که سیم قوس را در برابر آن فشار نمی دهد دیوارهای داخلی شکاف براکت (شکل 2A). Con- برعکس، SLB فعال یا تعاملی بهار است کلیپ که سیمهای قطر بیشتری را در برابر آن قرار می دهد اسلات براکت است. تفاوت معنی داری بین آنها وجود نداشت مقدار اصطکاک ثبت شده هنگام غیر فعال بودن و فعال SLB که در آن با سیم های دور آزمایش شده است، با این حال، زمانی که سیمهای مستطیلی سنگین تر بودند SLB فعال اجرا شد مقاومت بیشتری نشان داد برای کشیدن از SLB 26 غیر فعال. Ehsani et al27 per- یک بررسی سیستماتیک از ادبیات را شکل داد SLB و گزارش داد که بر اساس ارزیابی مقالات منتشر شده تا اوت 2008، وجود دارد هیچ شواهدی برای حمایت از این بلوک های SLB اصطکاک به مراتب کمتر از معمول است براکت در شرایط بالینی زیر: (1) هنگام استفاده از سیمهای فولادی ضد زنگ مستطیلی استفاده شد؛ (2) با نوک برجسته دندانپزشکی و یا پیچش زدن و (3) هنگام درمان ضعف پیچیده. فساد- از کلیپ باکال، مشکل در استفاده از elas- زنجیر تیک و هزینه تا ده برابر بیشتر از براکت های معمول از همان تولید کننده بعنوان محدودیت های دیگر SLB.2.4 گزارش شده است با این حال، نویسندگان این دستنوشته لبه هایی که شرکت های ارتودنسی بوده اند به شدت در SLB سرمایه گذاری در تحقیقات و در تبلیغات بنابراین، به عنوان آزمایشگاه بیشتر مطالعات بالینی انجام می گردد، ممکن است بهبود یابد محدودیت فعلی SLB را کاهش دهید، آنها را کاهش دهید هزینه و اگر همه مزایای پیشنهاد شده توسط تولید کنندگان تأیید می شوند، استفاده از SLB به عنوان طلا - en استاندارد برای براکت ارتودنسی ممکن است واقعا اثبات شده بر اساس است. یک لیگاتور الاستیسیته پلی یورتان ارائه دهنده a طراحی بسیار خلاق (Slide® ، Leone Ortodonzia e Implantologia، فلورانس، ایتالیا) یکی دیگر از "جدید"مواد کم اصطکاک به تازگی معرفی شده در بازار. این لیگاتور ترکیبی به یک مرسوم است براکت یک ساختار مشابه لوله شکل می دهد (شکل 3). Baccet- Ti E Franchi28 مقاومت قابل ملاحظه ای کمتر نشان داد برای کشیدن با Slide®  لیگاتور با لیگاتور الاستیک آنها نتیجه گرفتند این لیگاتور الاستیک به تازگی طراحی شده ممکن است مورد استفاده قرار گیرد وقتی سیستم عاملی را تولید خواهد کرد، یک سیستم کم اصطکاک تولید خواهد کرد براکت استفاده شد یکی دیگر از مزایای استفاده از این سیستم ممکن است به صورت انتخابی باشد استفاده از این لیگاتور در یک دندان یا در برخی از دندان ها بود سطوح پایین تر اصطکاک مورد نظر بود. در نهایت تلاش برای کشف فناوری نوآوری برای کاهش اصطکاک در ارتودنسی محدود به طراحی تغییر نیست استفاده از درمان های سطحی مختلف ارتودنسی مزایا نیز مورد بررسی قرار گرفته است. یک نوع جدید از elas- لیگاتور TIC که تکنولوژی نامیده می گردد Metafasix®  (ماژول های فوق العاده نرم و صاف الاستیسیته) ، TP Or- Thodontics، La Porte، IN، USA) اخیرا مقدمه ای دزدیده شده به گفته سازنده، فرآیند neering شبیه به یک اجرا شده است برای ساخت استنت های مورد استفاده برای درمان قلب عروق کرونر بیماری، متشکل از یک پلیمر مقاومت در برابر آب پوشش، به این ترتیب لیگاتور الاستیک به شدت لغزش در حضور بزاق. Hain et al24 re- تقریبا 60٪ کاهش اصطکاک را حمل خواهد کرد هنگامی که این لیگاتورهای الاستیک استفاده می گردد. پوشش الماس مانند کربن (DLC) پوشش پیشنهاد شده است سیم های ارتودنسی SS و NiTi برای کاهش نیروی اصطکاک استاتیک .29 این یون ها در طول سال به سطح سیم متصل شدند فرایند تولید، افزایش سیم سختی و کاهش SF به طور قابل ملاحظه ای به سیمهای معمولی ارتودنسی تقسیم شده. این همین تکنولوژی اخیرا برای بهبود بهبود یافته است عملکرد بالینی فولاد ضد زنگ ات نتایج ابتدایی in vitro بسیار امیدوار کننده بود برای افزایش سختی سطح و کاهش مقاومت در برابر لغزش می باشد. تلاش کردند کارشناسان سایت کلینیک دندانپزشکی دشتستان دنتال که در مورد نقش اصطکاک در ارتودنسی با شما سخن گویند در این نوشتار.

سخن پایانی

کارشناسان سایت کلینیک دندانپزشکی دشتستان دنتال بر آنند تا نتیجه گیری این نوشتار را به اطلاع تان رسانند.
_ مقاومت به کشیدن در ارتودنسی چند است tifactorial این به طور مستقیم تحت تأثیر انواع است از مواد مورد استفاده و تحت تأثیر قرار دندان ارتودنسی بازده حرکتی حضور اصطکاک در بسیاری از شرایط بالینی نامطلوب است. چطور همیشه، ممکن است در دیگران بسیار مهم باشد.
_ متغیرهای بیولوژیکی اثر اصطکاک به نظر می رسد توسط ارتودنتیست ها نادیده گرفته شده است. عوامل ساده مانند انباشت بر روی سطح سیم و براکت های زیستی تخریب ثبت شده پس از استفاده از داخل وریدی ممکن است به عنوان نوع مواد مورد استفاده مهم باشد هنگامی که اصطکاک در ارتودنسی در نظر گرفته می گردد.
_ متغیرهای فیزیکی و مکانیکی که درون شکل گیری اصطکاک fluences در OTM اغلب تحقیقات بیشتری نسبت به زیست شناسی متغیرهای کلاسیک. آنها باید به دقت گرفته شوند در مراحل مختلف در نظر گرفته شوددرمان ارتودنسی برای افزایش کارایی سعادت در شرایط مختلف بالینی ست.
_ نوآوری های تکنولوژیکی مورد استفاده قرار گرفتند مواد جدید کم اصطکاک مانند طراحی تغییرات و درمان های سطحی به نظر می رسد پتانسیل خوبی برای کاهش اصطکاک در شرایط بالینی بالینی با این حال، هزینه این مواد هنوز هم به طور قابل توجهی بالاتر از مواد استفاده شده به طور متناوب و هزینه واقعی خود را به از نظر علمی، سود بالقوه باقی می ماند.
_ نیاز به افزایش مواد ارتودنسی تحقیق به ویژه انجام مطالعات با برنامه بالینی مستقیم بیشتر است بدون تردید این مطالعات به کلینیک کمک خواهد کرد ارتودنسی برای درک بهتر عملکرد تمام مواد موجود و به انتقاد از محصولات جدید وارد شده در بازار به سر می برد. بنابراین، دندانپزشک قادر به شناسایی کدام یک از افراد خواهد بود این مواد جدید ممکن است در حقیقت کمک کنند محدودیت های بالینی برخی از افراد را کاهش می دهد مواد ارتودنسی است.

ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)
  • - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
  • - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
  • - لطفا فارسی بنویسید.
  • - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
  • - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد