بررسی سیستم های مختلف اتچمنت در اوردنچر های متکی بر ایمپلنت

بررسی سیستم های مختلف اتچمنت در اوردنچر های متکی بر ایمپلنت

مقایسه میزان گیر سیستم های مختلف اتچمنت در اوردنچر های متکی بر ایمپلنت

با توجه به تعداد زیاد افراد بی دندان با ریج های بی دندانی تحلیل رفته و مشکلاتی که این افراد با پروتز های کامل دارند نیاز به پروتز های دندانی با کارایی بیشتر به عنوان مثال اوردنچر ها کاملا محسوس است. هدف از این مطالعه مقایسه گیر چند نوع سیستم مختلف اتچمنت شامل دو اتچمنت پیش ساخته و دو اتچمنت ریختگی ست. مواد و روش‌ های بررسی سیستم های مختلف اتچمنت در اوردنچر های متکی بر ایمپلنت را می بایست عنوان کنیم. چهار گروه شش تایی از اتچمنت ها (Superflex ball, Locator, Castable ball on bar, Castable bar) انتخاب شدند. دو گروه ریختگی که الگوهای پلاستیکی داشتند طی عملیات ریختگی تبدیل به الگوی فلزی شدند. سپس یک فریم فلزی ساخته شد و تمام نمونه ها در دستگاه اینسترون تحت نیروی کششی ۵۰ قرار گرفتند تا زمانی که فریم از کست جدا شد. نیروی به دست آمده توسط دستگاه ثبت شد. به منظور مقایسه مقدار نیروی کششی گروه های تحت مطالعه از آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد و مقایسه دو به دو گروه‌ های تحت بررسی با استفاده از آزمون توکی انجام پذیرفت .(c=۰/۰۵) یافته ‌های پژوهش بررسی سیستم های مختلف اتچمنت در اوردنچر های متکی بر ایمپلنت را می بایست عنوان نمود. نتایج نشان داد که میزان گیر Ball on bar ریختگی بیشتر از بقیه اتچمنت ها بود .(۳۵/۳۱N) پس از آن Superflex ball قرار داشت (۳۳/۳۳N) و (۲۰/۹۰N) Locator و (۱۴/۷۴N) Castable bar هم به ترتیب در رده‌ های بعدی قرار داشتند .(P<۰/۰۰۱) نتیجه ‌گیری در رابطه با بررسی سیستم های مختلف اتچمنت در اوردنچر های متکی بر ایمپلنت قادر خواهد بود جالب توجه باشد. Ball on bar ریختگی گیر قابل مقایسه‌ای با Superflex ball دارد. بنابراین در برخی بیماران از این اتچمنت ارزان ‌قیمت به جای انواع پیش ساخته می توان استفاده کرد: این نوع اتچمنت ها در مقایسه با Locator های گران ‌قیمت گیر بیشتری دارند. گیر بار ریختگی از Locator ها کمتر است ولیکن تفاوت فاحشی با آن ندارد. لذا توصیه خواهد شد در زمان نیاز به گیر کمتر از Bar و هنگام نیاز به گیر بیشتر از Ball on bar استفاده شود. به سبب پیشرفت سطح بهداشت در چند دهه اخیر میانگین سنی افراد سالمند افزایش یافته است. رفتن سن افراد نیاز به مراقبت‌ های دندانی نیز رو به افزایش است: متاسفانه در ایران بی دندانی فقط در افراد مسن دیده نخواهد شد، بلکه افراد جوان زیادی نیز دیده خواهند گردید که به دلیل بیماری های سیستمیک، عدم رعایت مراقبت ‌های دهان و دندان در منزل به خصوص در افراد سیگاری و معتادین به مواد مخدر، عدم مراجعه دوره ‌ای به دندانپزشک و تعلق فرانشیز شرکت بیمه به هزینه ‌هایی که منجر به کشیدن دندان خواهد شد، بی دندانی کامل دارند. برای برطرف کردن مشکلات ناشی از بی دندانی قبل از اختلال در جویدن، سوء تغذیه و اختلال در صحبت کردن و نیز ایجاد زیبایی قابل قبول نیاز به جایگزینی دندان های از دست رفته احساس خواهد شد که این نیاز قادر خواهد بود به طرق مختلف برطرف شود. شاید اولین انتخابی که در این بین به چشم می‌ خورد یک دست دندان کامل معمولی برای فک بالا و پایین باشد؛ اما مشکلات زیادی که پروتز های کامل برای بیماران ایجاد می‌کنند مانند تحلیل ریج، تهوع، کاهش ‌گیر و ثبات، دندانپزشک و بیمار را به سوی انتخاب‌ های دیگر همچون پروتز های ثابت و یا اوردنچر های متکی بر ایمپلنت می‌کشانند. پروتز های ثابت متکی بر ایمپلنت شاید یکی از بهترین راه ‌ها به نظر برسد اما به دلیل هزینه بالای این نوع درمان و نیاز به جراحی های وسیع به خصوص در بیماران مسن که بیماری های سیستمیک متعددی دارند این نوع درمان مشکل به نظر خواهد رسید.۵ استفاده از اوردنچر ها مشکلات نامبرده در پروتز ثابت را تا حد زیادی برطرف کرده است. اوردنچر های متکی بر ایمپلنت توسط یک قسمت بینابینی به نام اتچمنت به ایمپلنت متصل خواهند گردید. موضوع بررسی سیستم های مختلف اتچمنت در اوردنچر های متکی بر ایمپلنت در دستور کار تیم کلینیک دندانپزشکی دشتستان دنتال قرار گرفته است. اتچمنت در لغت به معنای اتصال ‌دهنده است و در علم پروتز به قسمتی گفته خواهد شد که موجب اتصال ایمپلنت به پروتز خواهد شد تا پروتز بتواند در برابر نیروهای جابجا کننده مقاومت کند. این اجزا از دو قسمت اصلی تشکیل شده ‌اند اولین جزء ماتریکس، مادگی و یا Female و جزء دوم پاتریکس، جزء نر و یا Male نام دارد. اتچمنت ها بر اساس موارد مختلفی چون میزان انعطاف، دقت ریختگی، نحوه ساخت، شکل هندسی و سطح مقطع طبقه بندی خواهند گردید. براساس شکل هندسی نیز اتچمنت ‌ها به دسته‌ های Bar and clip  (میله و گیره)، Studs (دگمه ای)، Magnets (آهنربا)، و Telescopic coping  تقسیم بندی خواهند گردید. می بایست نکاتی را در مورد بررسی سیستم های مختلف اتچمنت در اوردنچر های متکی بر ایمپلنت بدانید. از بین اتچمنت ‌های نامبرده بیشترین اتچمنت های مورد استفاده در کشور ما ،(Locator, Superflex ball) Stud Castable bar و Castable ball on bar هستند. Rutkunasو همکارانش ماکزیمم نیروی گیر و خستگی بین چهار نوع اتچمنت از دسته Stud ها و Magnet ها را بررسی کردند. بعد از ۲۰۰۰ سیکل کششی و با سرعت ۵۰ mm/min میزان نیروی گیر لازم برای جداکردن پروتز از اتچمنت ها مورد بررسی قرار گرفت. عدد ثبت شده Fatigue را نشان می ‌داد. ماکزیمم نیروی گیر بعد از ۴۰ سیکل کششی اندازه گیری شد. گروه های Stud attachment گیر بیشتری نسبت به گروه Magnet نشان دادند ولیکن Stud attachment ها به Fatigue حساس‌تر از Magnet ها بودند. Sadig و همکارانش تاثیر نوع و تعداد اتچمنت ها در میزان گیر را مورد مطالعه قرار دادند دو مدل براساس تعداد و محل ایمپلنت ها ساخته شد در مدل اول، دو ایمپلنت در ناحیه پرمولر قرار داده شد. در هر کدام از این دو مدل سه نوع اتچمنت (Magnet, Locator, Ball) مورد بررسی قرار گرفتند. ده بیس رزینی ساخته شدند و سه قلاب ثابت به صورت سه پایه (Tripod) برای اتصال به زنجیر دستگاه اینسترون (Instron) به بیس رزینی متصل شدند. لازم به ذکر است که نیرو به صورت عمود به بیس رزینی وارد می ‌شد. در و نهایت نتایج نشان داد که گیر Locator ها از همه بیشتر و (حدود ۳/۳۱ نیوتن) بود، در حالی که بعد از آن Ball بیشترین میزان گیر را داشت و در نهایت کمترین گیر متعلق به مگنت‌ها بود که حدود ۱۵/۲ نیوتن بود. برای اینکه بدانید منظور از بررسی سیستم های مختلف اتچمنت در اوردنچر های متکی بر ایمپلنت چیست می توانید همراهی کنید تیم تخصصی کلینیک دندانپزشکی دشتستان دنتال را. Chin-Chuanو همکارش میزان گیر اتچمنت های پیش ساخته (Machine milling) را با انواع ریختگی مقایسه کرد. سه نوع ماتریکس ERA که یکی پیش ساخته و دوتای دیگر ریختگی بودند، مورد استفاده قرار گرفتند. پاتریکس‌های نایلونی سفید در بیس دنچر جایگزین شدند. میزان گیر این اتچمنت ها توسط دستگاه اینسترون (Instron) با سرعت ۰/۲ in/min مورد مطالعه قرار گرفت و نیروی جداکننده بعد از ۱، ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۵۰۰، و ۲۵۰۰ بار کشش، مورد بررسی قرار گرفت. بین سه گروه تفاوت معنی ‌داری بعد از سیکل اول کششی وجود نداشت. و گروه‌ های ریختگی محدوده تغییرات بیشتری در داده ‌هایشان نشان دادند.گروه پیش ساخته بعد از ۲۰۰ سیکل گیر بیشتری نسبت به گروه ریختگی نشان داد. در تحقیق دیگری، میزان گیر و مقاومت به خستگی، (Fatigue) بین اتچمنت های پیش ساخته مثل Magnets و Bar با Stud مقایسه شد. میزان نیروی گیر در اتچمنت های پیش ساخته در حدفاصل ۳-۸۵ نیوتن قرار گرفت و بعد از پانزده هزار سیکل، بیشتر اتچمنت ها میزان کمی از دست رفتن نیروی گیر را نسبت به نیروی گیر اولیه نشان دادند. در یک مطالعه دیگر انواع مختلف اتچمنت ها از نظر میزان استفاده عمومی‌مورد بررسی قرار گرفتند از بین این اتچمنت ها Ball ها و Bar ها بهتر از بقیه نقش خود را ایفا کردند. Ball attachment های پیش ساخته که به صورت غیراسپلینت ساخته خواهند گردید، به راحتی قابل تعویض هستند و از لحاظ بهداشتی در سطح بالایی قرار می‌ گیرند. در حالی که Bar ها، ثبات مطلوب‌تری دارند. Locator ها جدیدتر هستند و از لحاظ پذیرش عمومی در سطح بالایی قرار می‌ گیرند، چرا که بیمار ساده تر قادر خواهد بود پروتز خود را در محل مورد نظر قرار دهد. این سه دسته اتچمنت نسبت به بقیه ایده آل ‌تر بودند و استفاده کلینیکی بیشتری داشتند. از علل اصلی آن راحتی بیمار و گیر مطلوب اتچمنت ها را می توان نام برد. می بایست عنوان کنیم که نتایج بررسی سیستم های مختلف اتچمنت در اوردنچر های متکی بر ایمپلنت چیست. در پژوهشی دیگر، میزان گیر سیستم های مختلف اتچمنت زمانی که ۲ ایمپلنت پایه اوردنچر با زوایای موازی (۰، ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درجه) نسبت به یکدیگر قرار می ‌گرفتند، بررسی شد. نتایج نشان داد که گروهی که زاویه ۰ و ۵ درجه داشتند را داشتند در حالی که آنهایی که زاویه ۲۰ درجه داشتند کمترین گیر را نشان دادند. بنابراین توازی هر چه بیشتر ایمپلنت ‌ها برای دوام طولانی‌ تر اتچمنت ها لازم است. Alsabeehal و همکارانش، میزان گیر ۶ سیستم مختلف اتچمنت برای Single-Implant overdenture ها در فک پایین را اندازه گیری کرد. ۲ پروتیپ از Ball attachmentبا ابعاد بزرگ‌تر ۹/۵ و ۹/۷ میلیمتر و ۴ نوع Ball attachment و Stud در اندازه معمول (۵۲/۲ و ۴ میلیمتر) بر روی ۳ کست آزمایشی که ریج بسیار تحلیل یافته فک پایین را تقلید می‌کردند، مورد تحلیل قرار گرفت. بالاترین میزان گیر مربوط به طرح Ball attachment با قطر ۹/۷ میلیمتر بود: به طور کلی نتایج از این قرار بود که هرچه اندازه اتچمنت بیشتر می گردید، گیر بیشتری برای اوردنچر مندیبل فراهم می ‌کرد.

مواد و روش‌ ها در بررسی سیستم های مختلف اتچمنت در اوردنچر های متکی بر ایمپلنت

در این پژوهش از یک مدل بی دندانی پلاستیکی پیش ساخته فک پایین استفاده شد تا ریج بی دندانی فک پایین را همانندسازی کند. سپس همه اندرکات‌ها حذف شدند. دو ایمپلنت موازی به قطر ۱/۴ و طول ۱۲ میلیمتر(ITI System, Straumann Co, Switzerland) در محل دندان های کانین به فاصله ۲۲ میلیمتر از یکدیگر قرار داده شدند. سپس یک فریم ورک کروم کبالت ریختگی(Wironium, BEGOherbsTCo, Bremen, Germany) که شامل ۶۰ درصد کبالت ۵/۳۱ درصد کروم و ۶ درصد مولیبیدن و عناصر جزئی دیگر است، برای تقویت اوردنچر و قرار دادن لوپ بر روی آن، ساخته شد. این کست و فریم فلزی برای هر ۲۴ نمونه مورد استفاده قرار گرفت. نحوه ساخت فریم فلزی همانند روش ساخت فریم ‌های پارسیل است، بدین ترتیب که ابتدا یک کست دوبلیکیت از کست اصلی ساخته شد و یک فریم فلزی با موم اینله (Dentaurum, Germany) روی آن به نحوی Wax up گردید که در قسمت دیستال دو ایمپلنت فریم فلزی حدود ۱ میلیمتر با سطح کست فاصله داشت و ۲ میلیمتر از دیستال هر کدام از ایمپلنت ها فاصله می ‌گرفت و هر دو ایمپلنت را با هم دور می‌زد و به فضای مابین آن ها وارد نمی گردید. ۲ لوپ به قطر ۵ میلیمتر در ارتفاع یکسان و به صورت افقی در سمت باکال و لینگوال فریم درست درخط وسط قرار داده شد این لوپ ‌ها بعدا جایگاه قرارگیری زنجیر های دستگاه اعمال نیرو بود. این فریم به عنوان فریم اصلی برای تمام کارها در طول این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت و سپس برای هر نوع از نمونه ها یک بیس اکریلی از جنس آکریل خود پخت(Meliodent Bayer Dental Co, Italy) به صورت جداگانه بر روی فریم فلزی ساخته شد. این بیس اکریلی پس از اعمال نیرو بر هر ۶ نمونه ‌ای که در هر دسته قرار می گرفت، برای دسته بعدی جدا می ‌شد و برای دسته‌ های بعدی به صورت جداگانه و اختصاصی بیس جدید ساخته می گردید. هدف از ساخت این بیس آکریلی اتصال دو اتچمنت به یکدیگر بود، زیرا این مهم با ساخت یک فریم فلزی که برای تمام نمونه ها مشترک بود، به دست نمی ‌آمد (به ویژه در مورد Ball attachment و Locator در نمونه های حاوی Ball(Rhein 83 Co, Italy) اینها بر روی دو Fixture با نیروی 35 نیوتن پیچ شدند. سپس فریم فلزی بر روی کست اصلی قرار داده شد و بیس اکریلی بر روی آن ساخته شد. بدین ترتیب که گردن اتچمنت ها کاملا توسط صفحه لاستیکی محافظ موجود در کیت Ball attachment محافظت می گردید و سپس کپ های پلاستیکی صورتی رنگ روی اتچمنت ها قرار می گرفت و Housing ها روی کپ ها قرار داده می گردید پس از این کار آکریل با منومر مخلوط شده و روی فریم ورک موجود روی اتچمنت ها قرار می گرفت و سپس ۶ ساعت به آکریل فرصت ست شدن داده شد سپس کست برای اینکه بتواند در دستگاه واردکننده نیرو قرار بگیرد، به صورت دایره‌ ای تریم شد، پس از این مرحله توسط Universal Testing Machine به هر کدام از نمونه ها نیرو وارد شد. ماشین وارد کننده نیرو مورد استفاده قرار گرفت تا نیروی گیر (Retentive) را با سرعت ۵۰mm/min به هر کدام از اوردنچر ها وارد کند این نیرو طبق مطالعات تقریبا برابر نیرویی ست که برای حرکت اوردنچر از روی ریج لازم است و این نیرو توسط زنجیرهایی از دستگاه به لوپ‌های اوردنچر داده می گردید. بدین ترتیب که زنجیر هایی از دستگاه وارد کننده نیرو به درون لوپ‌ها وارد می گردید و به آن‌ ها قفل می گردید این نیرو به صورت عمودی اعمال می گردید در نهایت میزان نیرویی که برای جدا کردن اوردنچر از اتچمنت ها لازم بود محاسبه و ثبت گردید. این کار برای هر ۶ نمونه در این گروه انجام شد و سپس میانگین داده ‌های مربوط به هر ۶ نمونه محاسبه و ثبت شد. در نمونه های حاوی Locator (Zest Anchors INC, Scondido, CA USA) نیز بر روی دو Fixture با نیروی ۳۵ نیوتن پیچ شدند. سپس فریم فلزی بر روی کست اصلی قرار داده شد و بیس اکریلی بر روی آن ساخته شد. بدین ترتیب که کپ ‌های پلاستیکی صورتی رنگ روی اتچمنت ها قرار می گرفت و Housing ها روی کپ ‌ها قرار داده می گردید. سایر مراحل مشابه Ball attachment نیز بررسی شد. برای ساختن Bar attachment ریختگی ابتدا اباتمنت‌ های فلزی سیستم (ITI System, Straumann ،ITI Co, Switzerland) با قطر ۴/۳ و طول ۴ میلیمتر با پیچ مربوط به آن روی آنالوگ ایمپلنت قرار داده شد و با نیروی ۳۵ نیوتن سفت گردید. سپس از کیت مربوطه یک Bar attachment پلاستیکی (Rhein 83 Co, Italy) برداشته شد و برای فاصله ۲۲ میلیمتر بین ۲ ایمپلنت تنظیم گردید و در این فاصله قرار داده شد و با کمک موم اینله (Dentaurum, Germany) به دو اباتمنت مجاور متصل گردید. وکس آپ کامل گردید و طی عملیات ریختگی تبدیل به فلز گشت. سپس ۲ کلیپ پلاستیکی زرد رنگ به فاصله ۳ میلیمتر از یکدیگر و به فاصله مساوی از خط وسط روی بار قرار گرفت. سایر مراحل مشابه قبل قرار گردید. برای ساختن Ball on bar attachment ریختگی ابتدا اباتمنت‌ های فلزی سیستم (ITI System, Straumann ،ITI Co, Switzerland) با قطر ۳/۴ و طول ۴ میلیمتر با پیچ مربوط به آن روی آنالوگ ایمپلنت قرار داده شد و با نیروی ۳۵ نیوتن محکم گردید و سپس مشابه مراحل قبل تکرار گردید. داده‌ های گرد آوری شده با استفاده از نرم ‌افزار SPSS ذبا ویرایش ۱۶ مورد آنالیز آماری قرار گرفتند به منظور مقایسه مقدار نیروی کششی بین گروه های تحت مطالعه از آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد و مقایسه دو به دو گروه ‌های تحت بررسی با استفاده از آزمون توکی انجام پذیرفت .(x=۰/۰۵)

نتایج بررسی سیستم های مختلف اتچمنت در اوردنچر های متکی بر ایمپلنت

نتایج بررسی سیستم های مختلف اتچمنت در اوردنچر های متکی بر ایمپلنت نشان می‌ داد که میزان گیر Ball on bar ریختگی بیشتر از بقیه اتچمنت ها بود :(۳۵/۳۱N) پس از آن(۲۰/۹۰N) Locator ،(۳۳/۳۳N) Superflex ball و(۱۴/۷۴N) Castable bar به ترتیب در رده‌ های بعدی قرار داشتند. آنالیز واریانس یک طرفه نیز نشان داد که غالب گروه‌ ها از لحاظ آماری با هم تفاوت دارند و آزمون توکی (Tukey test) همچنین نشان داد که میزان گیر SuperflexBall با Castable ball on bar اختلاف آماری معنی داری نداشت (P=۰/۰۰۷) ولی از(P<۰/۰۰۱) locator و (P<۰/۰۰۱) Castable bar بیشتر بود. میزان گیر locator از (P<۰/۰۰۱) Castable ball on barکمتر و از (P=۰/۰۰۵) Castable bar بیشتر بود. میزان گیر Castable bar از Castable ball on bar کمتر بود .(P<۰/۰۰۱) بی دندانی مشکل بزرگی است که علی ‌رغم پیشرفت‌ های روزافزون بشری همچنان وجود دارد. این مشکل معمولا در افراد مسن جامعه اتفاق می ‌افتد و توانایی جسمی، روحی و مالی این افراد برای انجام درمان ‌های سنگین، پیچیده و طولانی مدت، کاهش می‌یابد. از طرفی این افراد به دلیل تحلیل استخوان طی سال‌های بی دندانی پارسیل یا کامل، استخوان مناسبی برای قراردادن دنچر معمولی ندارند؛ بنابراین درمان‌ها به سمت به یک درمان بینابینی معطوف خواهد شد که بتواند نیاز این بیماران را برطرف نماید. معمول‌ترین و در عین حال ساده‌ترین و کاربردی ‌ترین درمان برای این افراد استفاده از دنچر کامل بالا و دنچرکامل پایین متکی بر ایمپلنت است: در این بین پرسشی که مطرح خواهد شد این است که چگونه ایمپلنت به پروتز متصل شود تا بتوان از مزایای آن شامل ساپورت و ثبات بهره گرفت. اتچمنت ها انواع مختلفی دارند، در این پژوهش سعی شد پرکاربردترین اتچمنت ها مورد مقایسه قرار گیرند. مقایسه بین دو گروه کلی اتچمنت های پیش ساخته (Locator, Ball) و اتچمنت های ریختگی (Ballon bar, Bar clip) انجام شد همان طور که قبلا بیان شد در این مطالعه بیشترین میزان گیر مربوط به Ball on bar ریختگی بود و پس از آن با اختلاف جزئی گروه Ball قرار داشت و گروه های بعدی به ترتیب Locator و Bar clip ریختگی بودند. می بایست نتایج بررسی سیستم های مختلف اتچمنت در اوردنچر های متکی بر ایمپلنت را بدانید. کارشناسان سایت کلینیک دندانپزشکی دشتستان دنتال عنوان می کنند که در مطالعه Chung و همکاران بیان شد که میزان گیر Ball و White locator تقریبا برابر و بیشتر از Pink locator بود که با مطالعه ما کاملا همخوانی دارد زیرا هر دو به صورت پیش ساخته بودند. در مطالعه Botega و همکاران، میزان گیر Bar clip و Ball که هر دو توسط یک کارخانه به صورت پیش ساخته تولید شده بود تقریبا برابر بود که این مطالعه هم تناقضی با مطالعه ما ندارد زیرا هر دو به صورت پیش ساخته بودند. در مطالعه Sadig نشان داده شد که میزان گیر Locator از Ball بیشتر است و این با مطالعه ما در تناقض است، اما در اینجا نکته‌ای وجود دارد که می بایست به آن توجه کرد: در مطالعات مختلف رقابت تنگاتنگی بین Locator و Ball وجود داشت: به طوری که در برخی مطالعات Ball و در برخی دیگر Locator ها گیر بیشتری نشان می‌دادند. این پدیده به دلیل استفاده از Cap ها با گیر های متفاوت در این سیستم ‌ها است. یعنی هر کدام از این نوع اتچمنت ها شامل انواع مختلف Cap با گیر های مختلف و کد های رنگ ‌بندی مختلف هستند و این امر قادر خواهد بود تا حدی تفاوت در نتایج را توجیه کند. با تیم کارشناسی کلینیک دندانپزشکی دشتستان دنتال همراه باشید تا عنوان کنند که در مطالعه Chin-Chuan و "Yung-Tsung میزان گیر اتچمنت های پیش ساخته (Machine milling) با انواع ریختگی مقایسه شد. ۳ نوع ماتریکس ERA که یکی پیش ساخته و ۲ تای دیگر ریختگی بودند مورد مطالعه قرار گرفتند بین سه گروه تفاوت معنی‌داری بعد از سیکل اول کششی وجود نداشت. این مطالعه در ظاهر با مطالعه ما متناقض است، اما با توجه به تفاوت بسیار کمی که بین این دو گروه در مطالعه ما وجود دارد این تفاوت تا حدی قابل چشم پوشی ست. در مطالعه Alsabeehal و همکاران، میزان گیر ۶ سیستم مختلف اتچمنت برای Single-Implant Overdenture ها در فک پایین اندازه گیری شد. ۲ نوع از Ball attachment و 4 نوع Attachment locator بر روی ۳ کست آزمایشی که ریج بسیار تحلیل یافته فک پایین را تقلید می‌ کردند، مورد تحلیل قرار گرفتند بالاترین میزان گیر مربوط به طرح Ball attachment بود، گروه بعدی Locator سفید رنگ بود دسته ‌های بعدی به ترتیب locator های صورتی و آبی رنگ بودند این مطالعه نیز مطالعه ما را کاملا تأیید می‌کند. در مطالعه دیگر انواع مختلف اتچمنت ها از نظر میزان استفاده عمومی را مورد بررسی قرار گرفت. از بین این اتچمنت ها Ball ها و Bar ها بهتر از بقیه نقش خود را ایفا می ‌کردند. Ball attachment های پیش ساخته که به صورت غیراسپلینت شده بودند به راحتی قابل تعویض هستند و از لحاظ بهداشتی در سطح بالایی قرار می‌گیرند، در حالی که، Bar ها ثبات مطلوب‌تری دارند Locator ها جدیدتر هستند و از لحاظ پذیرش عمومی در سطح بالایی قرار می ‌گیرند، چرا که بیمار ساده تر قادر خواهد بود پروتز خود را در محل مورد نظر قرار دهد این سه دسته اتچمنت نسبت به بقیه ایده آل تر بودند و استفاده کلینیکی بیشتری داشتند که از علل اصلی آن راحتی بیمار و گیر مطلوب اتچمنت ها می توان نام برد. به دلیل کاربرد بیشتر این اتچمنت ها در سراسر دنیا در این مطالعه سعی شد چنین اتچمنت هایی مورد بررسی قرار گیرد تا یک نتیجه کلی از نظر میزان گیر ایجاد شده در مقابل هزینه نهایی پروتز برای بیمار به دست آید. می بایست بدانید نتایج بررسی سیستم های مختلف اتچمنت در اوردنچر های متکی بر ایمپلنت چیست. کارشناسان کلینیک دندانپزشکی دشتستان دنتال بیان می کنند که هدف از این بررسی این بود که در صورت مشابه بودن گیر دو گروه ریختگی و پیش ساخته، از انواع ریختگی به دلیل هزینه کمتر استفاده شود با دقت در نتایج دیده خواهد شد که در گروه Ball های پیش ساخته گیر تقریبا مشابه با گروه ۳ (Ball on bar) که شامل ۲ عدد Ball ریختگی بر روی بار است، می‌باشد. در این ۲ گروه،۲ عدد Ball برای گیر استفاده می گردید. با در نظر گرفتن مشابه بودن گیر این دو گروه و بعضا حتی بیشتر بودن گیر در بعضی نمونه های ریختگی و با توجه به اینکه دقت اتچمنت های ماشین‌شونده بیشتر است، می بایست این نکته را یادآوری کرد که شاید یک دلیل بیشتر بودن گیر در نمونه های ریختگی، موازی نبودن زاویه Ball ها نسبت به یکدیگر باشد.همان طور که در قسمت مروری بر مقالات اشاره شد، برخی مقالات افزایش نیروی گیر را در زمان موازی نبودن زاویه اتچمنت ها نسبت به یکدیگر گزارش کردند. دلیل دیگر گیر بالا در گروه ،Ball on bar قادر خواهد بود قرار گرفتن Ball ها در یک سطح و درگیر شدن کامل هر دو ،Ball باشد در حالی که شاید در گروه Ball های پیش ساخته، Ball با این دقت در یک سطح نباشند و کاملا با Cap پلاستیکی درگیر نشوند که البته این دلیل دوم در مطالعه ما مطرح نیست زیرا این جا ایمپلنت ها و اتچمنت در سطح مشابه قرار می ‌گیرند. نکته‌ ای که در مقایسه این دو گروه کاملا رعایت شده این است که برای هر دو گروه از کپ ‌های مشابه و صورتی رنگ و Housing فلزی یکسان استفاده شده بود. در مقایسه بقیه گروه‌ ها این نتیجه حاصل خواهد شد که گروه های شامل Locator از نظر گیر در بین ۴ گروه در رتبه سوم قرار می ‌گیرند و Bar های ریختگی در درجه چهارم گیر قرار دارند. دلیل بالاتر بودن گیر در گروه Locator نسبت به گروه Bar ها احتمالا چند عامل است. عمده ‌ترین دلیل آن قادر خواهد بود طراحی ماشینی آن نسبت به بار های ریختگی باشد. البته یک دلیل دیگر شاید به خاطر متفاوت بودن الاستیسیته کپ های لاستیکی ست. در Locator ها از دو کپ صورتی استفاده شد، درحالی که در بارها از نوع زرد استفاده گشت. گیر هر دو نسبت به دیگر رنگ ‌بندی ‌های همان کارخانه در درجه متوسط قرار می‌ گیرد ولی درجه متوسط یک کارخانه با کارخانه دیگر و کپ با کلیپ قادر خواهد بود کاملا متفاوت باشد. با تیم تخصصی کلینیک دندانپزشکی دشتستان دنتال همراه باشید تا بدانید پایین ‌تر بودن گیر Locatar ها نسبت به دو گروه اول (Ball ماشین شده و ریختگی (قادر خواهد بود به دلیل کوتاه ‌تر بودن و کاهش سطح تماس Cap لاستیکی با اباتمنت اتچمنت باشد. بررسی سیستم های مختلف اتچمنت در اوردنچر های متکی بر ایمپلنت ما را به این نکته می رساند که Bar clip ها هم از لحاظ گیر در گروه چهارم قرار می ‌گیرند در استفاده از Bar های ریختگی از گیره ‌های پلاستیکی زردرنگ استفاده شد، در حالی که در سه گروه دیگر Cap ها همه صورتی رنگ بودند واقعیت این است که کلیپ لاستیکی در دو رنگ زرد و صورتی وجود داشت که رنگ زرد، گیر متوسط و رنگ صورتی، گیر کمتری داشت؛ در حالی که در مورد کپ ها عکس این امر صادق است در این مطالعه حداکثر دقت برای حداقل عوامل مداخله‌ کننده صورت گرفت حتی تعداد کلیپ ها نیز به اندازه تعداد کپ ها و دو عدد برای هر نمونه بود و تمام نمونه ها توسط یک تکنسین تحت آزمایش قرار گرفت. از برآیند نتایج چنین برداشت خواهد شد که استفاده از اتچمنت های ریختگی در کل قادر خواهد بود مفید باشد و در جایی که Indication داشته باشد، جایگزین اتچمنت های گران قیمت پیش ساخته خواهد شد. در مورد بررسی سیستم های مختلف اتچمنت در اوردنچر های متکی بر ایمپلنت باز هم سخن خواهیم گفت. در بین اتچمنت های پیش ساخته، Ball on bar ها مزایای بسیار زیادی نسبت به نظایر غیرریختگی دارند: اولین مزیت، قیمت کمتر این اتچمنت ها است دومین حسن آن ها گیر مشابه یا حتی بیشتر نسبت به انواع پیش ساخته است. سومین مزیت این انواع، اسپلینت ایمپلنت ها به یکدیگر و توزیع بهتر نیرو ها ست. در همین راستا بعضی از محققان، استفاده از دو Ball attachment جدا از هم (مثل انواع پیش ساخته) را فقط به عنوان درمان موقت می ‌شناسند و اسپلینت ایمپلنت ها توسط بار را برای ساخت پروتز دائم الزامی می ‌دانند. البته Ball on bar معایبی از جمله حساسیت تکنیکی لابرتواری و نیاز به چند مرحله کار لابراتواری تا آماده شدن دنچر نهایی دارد که این خود کمی زمانبر است: از Bar ریختگی هم می توان به عنوان یک اتچمنت بهره برد. از مزایای این اتچمنت خاصیت اسپلینت‌کنندگی آن است که استرس را بهتر روی ایمپلنت ها پخش می‌کند دیگر مزیت این اتچمنت ارزان بودن قیمت آن است و این در صورتی است که با طلا ریخته نشود. اگرچه ریختن آن با طلا دقت بسیار زیادی دارد که قابل مقایسه با بقیه مواد نیست. البته Bar ریختگی معایبی چون تعویض سخت ‌تر کلیپ‌ ها نسبت به Ball cap ها دارد و گیر آن هم در صورتی که با فلزات ریختگی غیرطلا ریخته شود، به اندازه دیگر اتچمنت های مورد آزمایش نبود، اگرچه گیر آن اغلب اوقات کافی است.با این حال اگر با طلا ریخته شود قیمت آن با نوع پیش ساخته تفاوت چندانی ندارد. عیب دیگر این اتچمنت های ریختگی کروژن در اثر گذشت زمان است. پیشنهاد می گردد در تحقیقات بعدی، گیر سایر اتچمنت های ریختگی ارزان ‌تر با سایر انواع پیش ساخته برای پیدا کردن جایگزین مناسب مقایسه گردد. می توان عنوان کرد که بررسی سیستم های مختلف اتچمنت در اوردنچر های متکی بر ایمپلنت به پایان خود نزدیک شده است.

سخن پایانی

در انتهای مبحث بررسی سیستم های مختلف اتچمنت در اوردنچر های متکی بر ایمپلنت می توان بیان کرد که اتچمنت های ریختگی به ویژه انواع Ball on bar می توانند با انواع پیش ساخته از نظر گیر رقابت کنند در انواع ریختگی Ball on bar ارجح است: این اتچمنت ها نمی بایست با چیدن دندان ها تداخل کنند در آخر بار دیگر یادآوری خواهد شد که به مجموع عوامل دخیل در انتخاب اتچمنت می بایست دقت کرد و تمام عوامل را با هم در نظر گرفت و صرف قیمت و زمان تنها عوامل تعیین‌کننده نوع اتچمنت نیستند.

ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)
  • - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
  • - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
  • - لطفا فارسی بنویسید.
  • - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
  • - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد